Skupno investiranje

Investiranje v nepremičnine / projektno sodelovanje – investicijski projekti

Skupno investiranje je dogovor več strank o skupnem sodelovanju in združevanju virov za razvoj nepremičninskega projekta. Večina velikih projektov se financira in razvija kot rezultat skupnih vlaganj v nepremičnine. Vsak partner prispeva delež, lahko je to v obliki zemljišča, denarnega vložka ali pa izkušenj pri organizaciji oziroma pridobivanju potrebne dokumentacije.

V našem podjetju nudimo pomoč na vseh ravneh izkoriščanja potenciala vaše nepremičnine.

Naj si bo to kot vložek v samo zemljišče, stara gradnja, adaptiranje stavbe oziroma novogradnja.

Naš delež v rekonstrukcijo vaše nepremičnine je lahko finančni, ali pa samo v obliki vodenja projetka oziroma pomoč pri izvajanju vaše vizije za izboljšave.

V primeru skupnega vlaganja v projekt nudimo različne ustaljene oblike partnerskega sodelovanja:

 • Partner vloži kapital, mi zagotovimo ustrezen projekt;
 • Partner vloži zemljišče, mi priskrbimo sredstva
  za razvoj projekta ter ga izpeljemo;
 • Druge oblike sodelovanja po dogovoru.
 • Za soinvestitorstvo smo zainteresirani tako pri poslovnih, kot stanovanjskih objektih.

FAQ

Odkupujemo vse vrste nepremičnin, ki sovpadajo s planom in vizijo našega podjetja.

Primer : Zemljišča primerna za družinsko gradnjo, zelene površine, stanovanja primerna za družinsko bivanje.

Postopek je opravljen v najhitrejšem možnem času in je odvisen od količine informacij, ki jih prodajalec posreduje. Če je nepremičnina pravno urejena, je postopek izveden v nekaj dneh.

Vsi dokumenti, ki jih potrebujemo za sestavo ponudbe se nahajajo na naši spletni strani v delu oddaj povpraševanje.

Podjetje Velt Invest, d. o. o., s svojo ekipo jamči za strokovno opravljen posel. Če vaša nepremičnina predstavlja del vizije podjetja Velt Invest, d. o. o., je to zagotovilo za odkup. Prav tako nas k temu zavezuje sklenjena pogodba.

Če ste se odločili za gradnjo in nimate dovolj finančnih sredstev, ali pa strokovnega znanja, se obrnite na nas. Pregledali bomo vašo situacijo in vam posredovali ponudbo za sodelovanje.

Reference podjetja so strokovno usposobljena ekipa in vizija podjetja.

Postopek odkupa je enostaven in varen način prenosa napremičnine. Po posredovanih informacijah s strani prodajalca, v podjetju pregledamo vse informacije in sestavimo ponudbo za odkup nepremičnine, če je nepremičnina ali zemljišče primerna za izpolnitev vizije podjetja Velt Invest, d. o. o.. Naša velika prednost je tudi da odkupujemo brez kreditov, s takojšnjim nakazilom. S tem se izognemo vsem dolgotrajnim postopkom.

Vse ponudbe podjetja Velt Invest, d. o. o., so nezavezujoče in si lahko do podpisa pogodbe premislite.

Naša strokovno usposobljena ekipa poda oceno vrednosti nepremičnine glede na vse smernice in parametre za oceno vrednosti nepremičnine. Prav tako na oceno vrednosti nepremičnine vpliva stanje na trgu.

Podjetje Velt Invest, d. o. o., sodeluje pri soinvestitorstvu tako iz finančne kot tudi s strokovne plati. Posredujete nam povpraševanje in prejeli boste ponudbo.

Seveda, naša pravna služba poskrbi za varno in transparentno urejanje zapuščine.

Provizija pri opravljenem poslu je odvisna od posla, ki se ga opravi.
Za storitve podjetja Velt Invest, d. o. o., to je ogled nepremičnine in ponudbo za odkup, opravimo brezplačno.

Kaj so prednosti skupnega sodelovanja?

 • Delitev stroškov
 • Večji nabor izvajalcev in soustvarjalcev projekta
 • Delitev virov
 • Porazdelitev tveganja
 • Dostop do več znanja in izkušenj